• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Комп'ютерна програма "Шкільний підручник"

Впровадження єдиної системи централізованого електронного обліку підручників у роботу загальноосвітніх навчальних закладів
www.polysoft.com.ua

/Files/images/ЄСЦОП.jpgПроблема впровадження інноваційних технологій в організацію забезпечення навчальною літературою закладів освіти України, зокрема загальноосвітніх начальних закладів, залишається актуальною. Методи і технології обліку навчальної літератури та формування аналітично-статистичних даних потребують докорінних змін. Сьогодні є очевидною необхідність використання комп`ютерних технологій у роботі методистів з бібліотечних фондів та бібліотекарів навчальних закладів.
Вступ
Вступ
. Питання впровадження комп’ютерних технологій у систему роботи по забезпеченню навчальною літературою закладів освіти України, в організацію роботи бібліотекарів ЗОШ та методистів з бібліотечних фондів набуває все більшої актуальності. Шкільні бібліотеки забезпечуються комп’ютерами та приєднуються до системи Інтернет. Але при цьому, підрахунки з обліку навчальної літератури здійснюються бібліотекарями шкіл та методистами РМК з великою затратою часу та зусиль. Інвентаризація бібліотечних фондів проводиться в короткі строки, до того ж у незручний період часу (кінець навчального року), коли бібліотекарі ЗОШ та методисти перевантажені. Під час таких обрахунків допускається значна кількість помилок, пов’язаних з людським фактором... (читати далі)
Мета створення та призначення. Впровадження ЄСЦЕОП має на меті покращити якісні показники з питань обліку навчальної літератури на рівні шкіл, районів, областей та підвищити швидкість і ефективність обробки інформації на всіх рівнях, що дозволить оперативно реагувати на потреби сьогодення. Введення ЄСЦЕОП – це перехід на сучасні інноваційні комп’ютерні технології в організації роботи по забезпеченню навчальною літературою від Міністерства освіти, обласних управлінь, районних та міських методичних кабінетів до всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі, і спеціальних… (читати далі…)
Зміст та практичне значення. Важливим компонентом Програми комп’ютерного обліку, що лежить в основі ЄСЦЕОП, є надання головною установою єдиної за змістом бази даних довідникових матеріалів (так звані довідники програми). База даних ЄСЦЕОП, яка формується централізовано (в даний час її формує методист ПОІППО Атахаджаєва Н.В.), містить перелік предметів та діючих підручників, що відповідають програмам навчання на поточний навчальний рік… (читати далі…)
Складові частини ЄСЦЕОП та використання їх у роботі закладів та управлінь освіти. Усі дані про підручники, сформовані за допомогою ЄСЦЕОП на рівні навчального закладу, формуються в узагальнені єдині таблиці обліку (так звані звіти, зразки яких надано у розділі ІІ посібника):
забезпечення навчальною літературою (облік потреби, наявності за роками видань, фактичного використання);
аналітико-статистичні показники забезпечення підручниками (потреба на учнів та учителів, додаткова потреба для їх стовідсоткового забезпечення, резерв підручників для перерозподілу на поточний навчальний рік).
Звіти формуються окремо за вибраними мовами навчання та 9-ти типами навчальних закладів… (читати далі…)
Призначення Програми. ЄСЦЕОП (Комп’ютерна програма «Шкільний підручник») призначена для автоматизації роботи, пов’язаної з обліком, використанням, замовленням та перерозподілом навчальної літератури… (читати далі…)
Вимоги до рівня підготовки користувача та програмного та апаратного забезпечення. Для роботи з Програмою користувачу необхідні базові навички роботи з операційною системою, вміння виконувати стандартні операції з вікнами та формами вводу даних. Програмний комплекс ЄСЦЕОП є кросплатфо́рмовим настільним додатком, який однаково успішно працює під різними операційними системами. Для роботи Програми необхідно встановити віртуальну машину Java (середовище виконання JRE), яку можна безкоштовно завантажити за адресою http://www.java.com/ru/download/manual.jsp?locale=ru постійне підключення до мережі інтернет. Для коректного відображення форм АРМу на ПК користувача повинні бути встановлені налаштування екрану… (читати далі…)
Запуск Програми
Запуск Програми. Перший запуск програми розпочинається із інсталяції клієнта програмного комплексу з інтернетресурсу http://www.polysoft.com.ua/ … (читати далі…)
Авторизація користувача. Щоб увійти в Програму, необхідно у вікні «Реєстрація» виконати наступні дії: Ввести Логін користувача в поле «Ім'я користувача» … (читати далі…)
Отримання логіна та пароля користувачем. Для отримання логіна і пароля відповідальним працівником надсилається на електронну адресу адміністратора: school-book@ukr.net заявка з переліком навчальних закладів, ПІП бібліотекарів та електронною адресою кожного…. (читати далі…)
Права доступу. Права доступу надаються відповідно до рівня управління… (читати далі…)
Зворотній зв’язок з Адміністратором. При потребі всі питання щодо роботи в Програмі надсилаються на електронну адресу Адміністратора: school-book@ukr.net. Адміністратор надсилає необхідні повідомлення на вказану у заявці електронну адресу.
Робота з Програмою
Головне вікно Програми
.
Після введення логіна та пароля відкривається головне вікно Програми. З лівої сторони знаходиться перелік областей, районів, шкіл або класів (залежно від рівня доступу користувача… (читати далі…)
Укладання довідників. Довідники складаються відповідальним працівником відповідно до прав доступу та рівня управління. Відповідальний працівник на рівні району (міста) формує перелік навчальних закладів, вказуючи обов'язково ступінь та тип навчального закладу… (читати далі…)
Створення бази даних підручників. Для обліку навчальної літератури необхідно зробити наступні кроки… (читати далі…)
Інвентарний облік навчальної літератури. Для інвентарногообліку навчальної літератури необхідно… (читати далі)
Формування звітності
Забезпеченість підручниками
.
Для формування звіту «Забезпеченість підручниками» потрібно обрати пункт меню «Звіти» та вибрати «Забезпечення підручниками» (або натиснути відповідну піктограму на панелі)… (читати далі)
Аналітико-статистичні показники забезпечення. Аналогічно попередньому формується звіт «Аналітико-статистичні показники забезпечення»… (читати далі)
Інвентарний облік підручників. Звіт формується після заповнення відповідних полів вікна… (читати далі)
Звіт по окремому предмету. Звіт формується після заповнення відповідних полів вікна (читати далі)
Перевірка правильності та повноти введення інформації
Перевірка правильності та повноти введення інформації
.
Після того, як бібліотекарі навчальних закладів введуть до ЄСЦЕОП усі дані про потребу, наявність та використання навчальної літератури, методист відділу (управління) освітою повинен здійснити перевірку достовірності та повноти введення підручників до електронного обліку. З метою виявлення помилок чи недотримання Інструкції у роботі з Програмою, таку перевірку бажано здійснювати також і під час роботи бібліотекарів… (читати далі)

Скачати інструкцію по даній програмі Посібник ЄСЦЕОП.doc або відвідайте сайт http://www.polysoft.com.ua

Алгоритм роботи шкільного бібліотекаря в Єдиній системі централізованого електронного обліку підручників за комп'ютерною програмою "Шкільний підручник" (скачати)

На час упровадження ЄСЦЕОП надаємо контакти:
з загальних питань упровадження Системи – Ночвінова Олена Володимирівна, завідувач сектору електронного обліку підручників ІІТЗО – тел. 044 248 25 19;
з питань методики та технології роботи з Програмою – Атахаджаєва Наталія Василівна, методист центру координації діяльності методичних служб ПОІППО – тел. 0532565398, 0664495912, 0684363855, atahadjnv@mail.ru ;
з питань технічного характеру по роботі з Програмою – Сідокур Світлана Іванівна, завідуюча Полтавським РМК – 0997186177


Комп'ютерна програма електронного обліку навчальної літератури "Шкільний підручник"

/Files/images/облик.jpgПосібник розроблено відповідно до комп’ютерної Програми електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник», яка створена у 2006 р. у ПОІППО, пройшла апробацію в Полтавському РМК та запроваджена в бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів області з 2008 р.
Програма «Шкільний підручник» відзначена дипломами ІV та V виставок-презентацій «Освіта України. Інноваційні технології навчання», рекомендована Всеукраїнською науково-практичною конференцією «Впровадження інноваційних технологій в організацію забезпечення навчальною літературою закладів освіти України» (2009р.), рекомендована Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. (2010р.). Посібник призначений для забезпечення методичного супроводу з питань системного обліку навчальної літератури шляхом використання електронних таблиць Excel та Програми «Шкільний підручник». У посібнику вміщено інструкції до встановлення (інсталяції) засобу та довідкові дані для роботи з системою та Програмою електронного обліку навчальної літератури.
Посібник адресовано бібліотекарям загальноосвітніх навчальних закладів та методистам з бібліотечних фондів обласних управлінь освіти та районних (міських) методичних кабінетів. (читати далі)


Довідка про комп`ютерну програму електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник»

/Files/images/Help.jpgНа сьогоднішній день актуальним залишається питання впровадження комп’ютерних технологій в систему організації роботи методистів районних (міських) методичних кабінетів з бібліотечних фондів та бібліотекарів навчальних закладів. Підрахунки з обліку навчальної літератури, особливо в періоди щорічної інвентаризації фондів підручників, здійснюються методистами та бібліотекарями шкіл з великою затратою як часу, так і зусиль. Інвентаризація бібліотечних фондів проводиться в короткі строки та не зручний період часу (кінець навчального року), коли методисти і бібліотекарі ЗОШ перевантажені. Під час обрахунків по забезпеченню підручниками допускається значна кількість помилок пов’язаних з людським фактором. Впровадження електронного обліку навчальної літератури дає можливість значно підвищити ефективність роботи з обліку навчальної літератури на всіх рівнях – навчального закладу – методичного кабінету відділу освіти – управління освіти… (читати далі…)


Офіційний сайт програми http://school-book.ucoz.ua про продукт "Шкільний підручник"

Головною метою Програми «Шкільний підручник» є створення такої системи обліку навчальної літератури, яка б забезпечувала реальний попит на підручники в умовах існування альтернативних видань з одного предмета. Спрощення роботи в підрахунках потреби, наявності та використання навчальної літератури поєднується з точністю визначення числових показників замовлення на підручники, що базується на реальній потребі кожного навчального закладу.

Скачати програму "Шкільний підручник"
Оновлені довідники на 01.09.2012 sprav.zip


Кімната без книг – все одно, що людина без душі


Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 2316

Коментарi