• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Події, масові заходи
Події, масові заходи
Семінари
Виставки
Проведені заходи
Школа молодого бібліотекаря

АКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ


/Files/images/stsenar/сценарі5.jpgЯка нинішня молодь, таке й суспільство в майбутньому. Сьогодні гостро стоять питання: що нас чекає, що несе з собою нове покоління? Адже майбутнє залежить від не ординарно мислячих, творчих особистостей, від тієї інтелектуальної духовної еліти, яку потрібно сформувати.
В Україні склалась нова соціокультурна ситуація. Читання стало іншим. У коло читацьких інтересів юнацтва увійшла така література і такі сфери життя, які раніше менше привертали увагу, або ця увага штучно нівелювалась.
Макро і мікросередовище впливають на розвиток людини, тому завдання бібліотек – створити умови для задоволення та розвиток інформаційних потреб людей.
Одним із засобів створення таких умов є масові заходи в бібліотеці: цікаві, захоплюючі, емоційні, зорієнтовані на особистість.
Масова робота виконує свої функції:
- сприяє задоволенню і розвитку інформаційних потреб і запитів, зростанню кола пізнавальних читацьких інтересів, проведення дозвілля;
- допомагає залученню нових читачів до бібліотеки;
- здійснює рекламу бібліотеці, створює її імідж.

/Files/images/stsenar/сценарі4.jpgОдним із принципів масової роботи є актуальність, незвичне трактування певних питань, що дозволяє підвищити зацікавленість читачів тією чи іншою темою.
Проводячи масові заходи, бібліотеки задовольняють потреби в освіті та самоосвіті, професійному вдосконаленні, розширенню світогляду, духовному, естетичному розвитку.
На вибір певної форми популяризації літератури впливає практичний досвід бібліотекаря, його ерудованість, професійна підготовка, вміння „тримати” аудиторію.
Досвід проведення масових заходів підтверджує, що їх ефективність залежить від активності читачів. Треба сміливіше використовувати оригінальні, близькі юнацтву, учням форми роботи. А читачі юнацького віку віддають перевагу діалоговим, дискусійним, ігровим формам спілкування тому, що вони посилюють пізнавальну й читацьку активність, спонукають до самостійного мислення, вміння відстоювати особисту думку. Захоплюючі, емоційні заходи дають можливість позмагатися, поспілкуватися. Це - дискусійні інтерв’ю, дискусії, диспути, різноманітні конкурси, вікторини, бібліомарафони тощо.
/Files/images/stsenar/сценарії3.jpgНаприкінці ХХ ст. фахівці бібліотечної справи відчули необхідність змін в організації спілкування з учнівською, молодіжною аудиторією і почали приділяти особливу увагу оновленню методики популяризації книги, урізноманітнюючи її. Певні нововведення з’явилися в оформленні та атрибутиці усних наочних форм рекомендації літератури, створенні невимушеної обстановки у спілкуванні. „Народилися” нетрадиційні форми популяризації книги в юнацькій аудиторії. Такими є: презентації книг, книжкові та літературні аукціони, літературно-художні вернісажі, театралізовані вікторини, хроноскопи, поетичні альбоми, літературний диліжанс, прес-діалог, п’ять хвилин з мистецтвом, ерудит-лото тощо.
Особливість таких форм полягає в тому, що їм притаманні: новизна у назві, діалог бібліотекаря з читачами і читачів між собою, наявність елементів театралізації у викладі інформації, ігрові моменти, своєрідна атрибутика, що передає специфіку запропонованої форми, активна участь читачів у проведенні заходу. Досвід підтверджує, що ті заходи, де читачі були активними учасниками, виявилися для них найцікавішими.
Таким чином, прагнення бібліотекарів співпадають з бажаннями читачів, які хочуть спілкуватися, збагачуватися новою інформацією в живій, динамічній ситуаційній формі.


ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛ СЦЕНАРНОЇ ТВОРЧОСТІ

Важливою складовою у діяльності бібліотеки є організація та проведення /Files/images/сценарій.jpgрізноманітних масових заходів щодо просвіти та дозвілля. У ролі сценаристів здебільшого виступають самі бібліотекарі. Знати правила сценарної творчості, враховувати та додержуватись їх означає працювати грамотно і професійно.
Сценарій
– це підібрана літературно – режисерська розробка змісту театралізованого святкового дійства. Зазвичай сценарій в суворій послідовності викладає все, що буде проходити на заході, розкриває тему, показує переходи від однієї частини дії до іншої, наводиться орієнтовний напрямок усіх імпровізаційних виступів та інших акцій. У сценарій вводиться художні твори, які будуть використані, чи уривки з них; у ньому передбачаються засоби активізації учасників, планується оформлення та спеціальне обладнання приміщення.
Типологічний ряд сценаріїв

Різновиди сценаріїв театралізованих масових заходів:
• оригінальні – створені автором або авторським гуртом;
• збірні, або компілятивні – складаються з фрагментів інших творів чи створені за запозиченою схемою, інколи навіть – із фрагментів уже готових чужих сценаріїв.
• тематичні – такі, в яких функції єдиного конструктивного елементу, що зв’язує всі частини та деталі сценарію виконує наскрізна тема;
• cюжетні – побудовані за звичайним сюжетом. До найпоширеніших варіантів належать новорічні ялинкові свята, “капусники”, естрадні огляди тощо;
• перелічувальні – такі, в яких вказується все, що промовляють персонажі, але майже відсутні авторські ремарки. Це, як правило, слабкі, непрофесійні твори.
• описові – такі, в яких події ретельно описується автором, який немовби бачить все, що коїться на сцені, очима глядача.
Описові сценарії зустрічаються в досвідчених та літературно обдарованих авторів.
• типові або каркасні – такі, в структурі яких передбачені особливі місця (“кишені”) для введення якогось конкретного місцевого матеріалу (прізвища, цифри, факти), що стосується безпосередньо певної аудиторії.
Етапи роботи над сценарієм

Найкращий, найдоцільніший варіант послідовності головних етапів роботи над сценарієм:
• складання сценарного плану;
• збирання сценарного матеріалу;
• оформлення творчої заявки на сценарій;
• створення чернетки сценарію
• створення кінцевого варіанту сценарію.
Сценарний матеріал

Сценарний матеріал найчастіше складеться з таких елементів:
• прозових та віршованих творів різних жанрів та тематичних напрямків одного або різних авторів, цілком та у фрагментах;
• музичних творів різних жанрів та напрямків, одного або різних авторів, цілком та у фрагментах;
• документальних текстів будь-якої спрямованості, цілком та у фрагментах;
• репродукцій творів образотворчого мистецтва;
• кіноматеріалів, переважно фрагментів художніх, документальних та науково-популярних фільмів;
• концертних номерів різних жанрів та тематичних напрямків, одного або кількох виконавців;
• пам’яток матеріальної культури минулого та сучасності або зображення у будь-якій техніці;
• сценічного світла та звуку в усіх можливих варіантах.
Збирання сценарного матеріалу
Краще всього збирати сценарний матеріал на каталожних картках. На кожну картку записується лише один факт, одне прізвище, одна дата або бібліографічні відомості про одне видання. Взагалі запис робиться про щось одне.
Творча заявка на сценарій – це коротенький виклад загального сценарного задуму, стислий переказ змісту майбутнього сценарію в оповідній формі. Заявка є важливою для укладання договорів із замовниками або для обговорення на раді при директорові чи з колегами. З часом вона стає базою для подальшої роботи, для формування загального задуму літературного твору.
Ведучі та їхнє місце у сценарії масового заходу.
/Files/images/сценарій2.jpgВедучі належать до так званих наскрізних персонажів (які продовжують діяти від початку до кінця вистави). Вони сплітають у єдине ціле окремі епізоди та елементи сценарію. Їх прямою справою є коментарі, резюме, переходи, пісні тощо. Від ведучих повною мірою залежить успіх чи неуспіх майбутнього видовища. Кількість ведучих повинна бути логічною та чітко визначеною. Традиційна пара ведучих – Він та Вона – пасує не кожному сценарію. У тексті сценарію не має бути якихось спеціальних пояснень щодо кількості ведучих. Вони повинні випливати з драматургічного задуму, дат, фактів, логіки.
Працюючи над розробкою сценарію потрібно продумати кожний момент.
Необхідно вказати наочне оформлення, його зміст, кількість. Наприклад: портрети, вказати прізвища й ініціали; надувні кульки, букети квітів тощо; музичне оформлення передбачає перелік музичних творів та зазначення їх авторів; окремо вказати різного роду реквізит та аксесуари для проведення ігор та конкурсів.
Сценарій ходу заходу викладається детально в такій послідовності:
· вступ ( визначається актуальність теми, мотивується діяльність),
· основна частина ( її зміст спрямований на реалізацію визначених педагогічних завдань, передбачає залучення учнів до різних видів діяльності), заключна частина (підведення підсумків).
У ході сценарію слід виділити всі види роботи ( розповідь, інтерв’ю, демонстрація, гра, бесіда, прослуховування музичних творів ) й детально їх описати. Якщо виконується пісня, вірш чи прозовий твір – слід подати їх повний текст. Якщо проводиться гра – потрібно вказати завдання її учасникам, правила та умови гри.
Важливим кроком під час роботи над сценарієм може бути залучення до роботи учнів, для того, щоб вони відчули свою значимість у суспільному житті закладу, проявляли та розвивали свої творчі здібності. Ідеї подані учнями не потрібно піддавати відразу критиці, а відшукати спільну думку, заохотити учнів для подальшої роботи, адже це є один із етапів виховної роботи. В учнів, які приймають активну участь в такій роботі, будуть розвиватися здібності аналізувати різноманітні заходи не лише за зовнішньою оболонкою, але й вдумуватися в суть заходу. Вдало розроблений сценарій – це зацікавленість в роботі як учасників, так і глядачів, враховуючи вікові особливості учнів, їх інтереси.
Висновки
Вірно продуманий та написаний сценарій слугує основним завдатком вдалого проведення заходу, тому з технологією написання сценарію потрібно ретельно ознайомитися організатору для вдалого втілення заходу. Кожен бібліотекар повинен бути також організатором, тому залучення до цієї справи учнівської молоді дуже важливий фактор навчально–виховної роботи. Організатор допомагає учням відчути і зрозуміти специфіку акторської і режисерської творчості; навчати працювати учнів з музичним та поетичним матеріалом, поєднувати поезію, прозу, музику, пластику, звук, в єдине ціле. Під час такої роботи розширюється кругозір учнів у різних видах мистецтва.

Книжки збирають перлини людської думки і передають їх нащадкам.


Кiлькiсть переглядiв: 1219

Коментарi