Школа професійної адаптапції

Тема заняття:
"Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки
(масова та виховна робота)"

Згідно з «Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» однією з основних функцій шкільної бібліотеки є популяризація літератури за допомогою /Files/images/PICT1275.JPGкультурно-просвітницьких заходів (масової та виховної роботи).
Культурно-просвітницькі заходи спрямовані на задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп користувачів (поєднаних за інтересами) так і широкого загалу користувачів бібліотеки.
Під час проведення культурно-просвітницьких заходів бібліотекою використовуються наочні (книжкові виставки, плакати, альбоми тощо) та рекомендаційні (огляди, обговорення, конференції, дискусії, усні журнали, літературні ранки) форми роботи. Вони базуються на широкій демонстрації нових надходжень та тематичному показі літератури за актуальними для школи темами.
Найбільш дієвою формою наочної роботи є книжкова виставка. Вона орієнтована на інформування читачів щодо змісту бібліотечного фонду, рекламу окремих видань і розкриття їх змісту... (див. презентацію, публікацію...)


Тема заняття:
"Система створення бібліотечного фонду і каталогів"

Формування бібліотечного фонду — це технологічний цикл, який послідовно включає такі процеси:

 • моделювання фонду;
 • комплектування фонду;
 • облік документів;
 • опрацювання документів;
 • розміщення у фондосховищі;
 • зберігання фонду;
 • виключення з фонду документів, які втратили інформаційну цінність.

/Files/images/ssvviittllaannaa.JPGУся робота з формування бібліотечного фонду здійснюється на підставі загальних принципів, спрямованих на створення єдиного бібліотечного фонду, а саме: принципу відповідності фонду читацьким потребам, що передбачає постійний моніторинг потреб користувачів.
Уся робота з формування бібліотечного фонду здійснюється на підставі загальних принципів, спрямованих на створення єдиного бібліотечного фонду, а саме:
· принципу відповідності фонду читацьким потребам, що передбачає постійний моніторинг потреб користувачів, узгодження з ними якісних і кількісних характеристик фонду;
· принципу повноти, який передбачає наявність у фонді документів, необхідних бібліотеці;
· принципу координації, що визначає кооперацію в роботі з іншими бібліотеками, чітке розмежування фондів різних бібліотек за тематикою, видами документів тощо;
· принципу економічності, що передбачає найбільш ефективне формування фонду з найменшими витратами сил, часу, фінансування;
· принципу оперативності, який дозволяє звести до мінімуму термін введення до бібліотечного фонду нових документів, а також розширити канали інформації, завдяки чому прискориться процес циркуляції документів і оновлення фонду;
· принципу систематичності та плановості, який передбачає постійне введення до фонду нових документів.
Фонд шкільної бібліотеки складається з основного фонду та фонду підручників. Основний фонд шкільної бібліотеки має універсальний характер. Його зміст відповідає змісту навчально-виховного процесу. Він містить документи, необхідні для викладання базових основ наук, спецкурсів проведення факультативних занять та позакласної роботи, а також для створення оптимальних умов для розумового, морального, емоційного та фізичного розвитку школярів… (див. публікацію, презентацію…)


Тема заняття: "Довідково-бібліографічний апарат (ДБА)"

/Files/images/SAM_0477.JPGДБА – це довідкова література (словники, довідники, енциклопедії), каталоги і картотеки, фонд виконаних довідок.
Призначення ДБА – пропаганда кращої в ідейному, науковому і художньому відношенні літератури, формуванню у читачів орієнтації в книжкових багатствах, самостійного пошуку у виборі літератури, в потребі систематичної самоосвіти.
Основні напрями бібліографічної діяльності бібліотеки:

 • Створення й ведення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.
 • Алфавітний каталог.
 • Систематичний каталог.
 • Картотека статей.
 • Тематична картотека сценаріїв, віршів, пісень тощо.
 • Картотека підручників.
 • Картотека бібліографічних довідок.
 • Картотека програмової літератури та позакласного читання.
 • Реєстраційна картотека періодики.
 • Картотека нових надходжень.
 • Тематичні папки. (див. публікацію, презентацію...)

Книги слід читати так само неквапливо і дбайливо, як вони писалися.


Кiлькiсть переглядiв: 536

Коментарi